sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Bạch Đằng
Giám Đốc
0913.912.440 - (08) 38751062

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Nhà máy DIC
Nhà máy DIC
Nhà máy IGM
Nhà máy IGM
Công Ty MUTO Việt Nam
Công Ty MUTO Việt Nam
Kho xưởng nhà máy Perstima
Kho xưởng nhà máy Perstima
Nhà máy Perstima
Nhà máy Perstima